Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı %50 Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkmda Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.