GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER

SEZONLARA GÖRE DOĞU VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEN MİKTARLAR VE ORANLAR

uk


 
Doğu Karadeniz
Batı Karadeniz
TOPLAM
Ürün Yılı
Durum
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
Pay %
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
Pay %
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
2004
Rekolte
29.685.000
9,00
229.153.000
69,45
329.956.000
Gerçekleşen
123.392.021
35,21
227.066.351
64,79
350.458.372
Fark
-93.707.021
2.086.649
-20.502.372
2005
Rekolte
136.528.000
26,01
149.992.000
28,57
524.977.000
Gerçekleşen
425.268.323
74,08
148.804.519
25,92
574.072.842
Fark
-288.740.323
1.187.481
-49.095.842
2006
Rekolte
150.384.000
22,96
235.914.000
36,02
654.992.000
Gerçekleşen
543.579.088
67,46
262.165.694
32,54
805.744.782
Fark
-393.195.088
-26.251.694
-150.752.782
2007
Rekolte
115.765.000
23,23
203.175.000
40,76
498.412.000
Gerçekleşen
377.390.300
67,92
178.258.794
32,08
555.649.094
Fark
-261.625.300
24.916.206
-57.237.094
2008
Rekolte
223.829.000
27,82
252.813.000
31,42
804.546.000
Gerçekleşen
624.427.391
71,16
253.069.918
28,84
877.497.309
Fark
-400.598.391
-256.918
-72.951.309
2009
Rekolte
126.300.000
25,73
199.316.000
40,60
490.877.000
Gerçekleşen
294.653.863
66,96
145.419.347
33,04
440.073.210
Fark
-168.353.863
53.896.653
50.803.790
2010
Rekolte
122.689.000
18,73
247.078.000
37,71
655.210.000
Gerçekleşen
409.207.877
64,37
226.460.025
35,63
635.667.902
Fark
-286.518.877
20.617.975
19.542.098
2011
Rekolte
98.387.000
21,73
146.758.000
32,41
452.866.000
Gerçekleşen
349.776.688
74,10
122.236.624
25,90
472.013.312
Fark
-251.389.688
24.521.376
-19.147.312
2012
Rekolte
186.592.000
26,38
257.401.000
36,39
707.391.000
Gerçekleşen
420.851.646
59,04
292.001.861
40,96
712.853.507
Fark
-234.259.646
-34.600.861
-5.462.507
2013
Rekolte
147.453.000
25,76
156.357.000
27,32
572.385.000
Gerçekleşen
475.278.693
72,52
180.066.986
27,48
655.345.679
Fark
-327.825.693
-23.709.986
-82.960.679
2014
Rekolte
63.322.000
16,32
199.829.000
51,51
387.973.000
Gerçekleşen
228.723.997
46,52
262.968.421
53,48
491.692.418
Fark
-165.401.997
-63.139.421
-103.719.418
2015
Rekolte
169.454.000
24,80
198.793.000
29,09
683.370.000
Gerçekleşen
376.680.099
62,97
221.516.446
37,03
598.196.545
Fark
-207.226.099
-22.723.446
85.173.455
2016
Rekolte
72.955.000
17,37
180.383.000
42,95
420.000.000
Gerçekleşen
274.701.196
59,95
183.542.433
40,05
458.243.629
Fark
-201.746.196
-3.159.433
-38.243.629
2017
Rekolte
159.627.000
22,79
224.552.000
32,06
700.513.000
Gerçekleşen
452.000.362
59,72
304.897.472
40,28
756.897.834
Fark
-292.373.362
-80.345.472
-56.384.834
2018(*)
Rekolte
104.124.000
18,60
181.668.000
32,45
559.864.000
Gerçekleşen
182.343.852
61,94
112.058.690
38,06
294.402.542
Fark
-78.219.852
69.609.310
265.461.458
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri
* * Mart/2019 ayı sonuna kadar