BAŞKANIN MESAJLARI

2018/3 sayılı Basın Bülteni


Yeni dönemde üyelerimizi kucaklayıcı daha geniş katılımlı, daha üretken, düşünen, tartışan, sonuç odaklı ve takım ruhu zihniyeti ile hedefleri büyük borsa olmaya devam edeceğiz.
GTB_BASIN_BÜLTENİ_2018_03.pdf basın bülteni.