GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER

SEZONLARA GÖRE DOĞU VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİNDE GERÇEKLEŞEN MİKTARLAR VE ORANLAR

uk


 
Doğu Karadeniz
Batı Karadeniz
TOPLAM
Ürün Yılı
Durum
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
Pay %
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
Pay %
Miktar (Kg)
Kabuklu Fındık
2007
Rekolte
255.765.000
51,32
204.933.000
41,12
498.412.000
Gerçekleşen
377.390.300
67,92
178.258.794
32,08
555.649.094
Fark
-121.625.300
26.674.206
-57.237.094
2008
Rekolte
434.412.000
53,99
254.428.000
31,62
804.546.000
Gerçekleşen
624.427.391
71,16
253.069.918
28,84
877.497.309
Fark
-190.015.391
1.358.082
-72.951.309
2009
Rekolte
218.058.000
44,42
201.163.000
40,98
490.877.000
Gerçekleşen
294.653.863
66,96
145.419.347
33,04
440.073.210
Fark
-76.595.863
55.743.653
50.803.790
2010
Rekolte
323.872.000
49,43
248.645.000
37,95
655.210.000
Gerçekleşen
409.207.877
64,37
226.460.025
35,63
635.667.902
Fark
-85.335.877
22.184.975
19.542.098
2011
Rekolte
226.577.000
50,03
147.363.000
32,54
452.866.000
Gerçekleşen
349.776.688
74,10
122.236.624
25,90
472.013.312
Fark
-123.199.688
25.126.376
-19.147.312
2012
Rekolte
348.326.000
49,24
258.526.000
36,55
707.391.000
Gerçekleşen
420.851.646
59,04
292.001.861
40,96
712.853.507
Fark
-72.525.646
-33.475.861
-5.462.507
2013
Rekolte
341.115.000
59,60
157.505.000
27,52
572.385.000
Gerçekleşen
475.278.693
72,52
180.066.986
27,48
655.345.679
Fark
-134.163.693
-22.561.986
-82.960.679
2014
Rekolte
130.084.000
33,53
200.868.000
51,77
387.973.000
Gerçekleşen
228.723.997
46,52
262.968.421
53,48
491.692.418
Fark
-98.639.997
-62.100.421
-103.719.418
2015
Rekolte
378.588.000
55,40
200.305.000
29,31
683.370.000
Gerçekleşen
376.680.099
62,97
221.516.446
37,03
598.196.545
Fark
1.907.901
-21.211.446
85.173.455
2016
Rekolte
165.985.000
39,52
181.463.000
43,21
420.000.000
Gerçekleşen
274.701.196
59,95
183.542.433
40,05
458.243.629
Fark
-108.716.196
-2.079.433
-38.243.629
2017
Rekolte
376.450.000
53,74
224.552.000
32,06
700.513.000
Gerçekleşen
452.000.362
59,72
304.897.472
40,28
756.897.834
Fark
-75.550.362
-80.345.472
-56.384.834
2018
Rekolte
302.169.000
53,97
181.668.000
32,45
559.864.000
Gerçekleşen
207.032.968
63,46
119.189.024
36,54
326.221.992
Fark
95.136.032
62.478.976
233.642.008
2019
Rekolte
364.975.000
47,03
264.747.000
34,11
776.046.000
Gerçekleşen
449.697.866
62,88
265.446.274
37,12
715.144.140
Fark
-84.722.866
-699.274
60.901.860
2020
Rekolte
328.090.000
49,34
204.092.000
30,69
665.008.000
Gerçekleşen
395.180.730
65,26
210.361.696
34,74
605.542.426
Fark
-67.090.730
-6.269.696
59.465.574
2021(*)
Rekolte
304.065.000
44,96
252.084.000
37,28
676.258.000
Gerçekleşen
223.118.083
64,62
122.167.640
35,38
345.285.723
Fark
80.946.917
129.916.360
330.972.277
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri
* * Mart/2022 ayı sonuna kadar