DUYURU ARŞİVİSelçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitimleri Hk.


Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi(SELÇUKSEM) Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde "Uzlaştırmacı Eğitimi" ni vermek üzere yetkilendirilmiştir. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz başarılı eğitim çalışmalarının ardından 2018 yılı eğitimleri için Ön Kayıt ve Planlama Dönemi başlamıştır.
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :26/10/2018
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :12/10/2018
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :03/10/2018
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :27/07/2018

Toprak Mahsülleri Ofisi Fındık Satış İhale Duyurusu


TMO Trabzon Şube Müdürlüğünce 2017 mahsülü Giresun kalite kabuklu fındık işlenmesinden çıkan ürünlerin satışı için ihale duyurusu yayınladı.
Y.Tarihi :27/07/2018
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :10/07/2018

7143 Sayılı kanunla ilgili önemli duyuru.


Sayın Üyemiz,

7143 Sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 18.05.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun'un 10'uncu maddesinin 9'uncu fıkrası ile 5174 Sayılı Yasa kapsamında üyelerimizin borsamıza olan 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki, borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarının iş bu yasa kapsamında gerçekleştirilecek yapılandırılma kapsamında ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan borçların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. Üyelerimizin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar Borsamıza yazılı olarak başvurması şarttır.

Kıymetli Üyelerimize saygı ile duyurulur.

GİRESUN TİCARET BORSASI
Başkanlığı
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :05/07/2018

Toprak Mahsülleri Ofisi İhale Duyurusu


Toprak Mahsülleri Ofisi Giresun Şube müdürlüğünün stoklarında bulunan 500 ton kabuklu fındığın işlenmesine ait ihale duyurusu yayınlandı.
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :20/04/2018

Elüs Kabuklu Fındık Satışı Hk.


Elüs Kabuklu Fındık Satışı Hk.
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :18/04/2018

9.Uluslar Arası İş Sağlığı Güvenliği Kongre Duyurusu


9.Uluslar Arası İş Sağlığı Güvenliği Kongre Duyurusu
Dosyayı İndiriniz.
Y.Tarihi :17/04/2018