GİRESUN TİCARET BORSASI

KAYIT FORMLARI

GERÇEK KİŞİ KAYIT EVRAKLARI :
1-Borsa kotasyonuna dahil ürünlerin işiyle iştikal edildiğinie dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya ticaret sicil tasdiknamesi
2-Gerçek kişinin ünvanı adı altında olmak şartıyla Noterden Tasdikli imza sirküleri
3-Gerçek kişinin fotoğraflı ve onaylı Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği
4-Gerçek kişinin adrese dayalı nüfus sistemine göre düzenlenmiş ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
5-Gerçek kişinin en az 6 ay öncesine ait ve birbirinin aynı olan 3 adet vesikalık fotoğrafı
6-Vergi Levhası fotokopisi ve TC Kimlik fotokopisi
7-Açık Rıza Beyan Formu

TÜZEL KİŞİ KAYIT EVRAKLARI :
1-Fındık ticareti işiyle iştigal edildiğine dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya ticaret sicil tasdiknamesi.
2-Şirketi temsile ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların şirket ünvanı adı altında olmak şartıyla Noterden Tasdikli İmza Sirküleri.
3-Şirket ortağı bulunan Gerçek kişilerin fotoğraflı ve onaylı nüfus hüviyet cüzdanı örneği ve ortakların tüzel kişi olması halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshası veya nüshaları.
4-Şirketi temsile ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların adrese dayalı nüfus sistemine göre düzenlenmiş ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
5-Şirketi temsile ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların en az 6 ay öncesine ait ve birbirinin aynı olan 3 adet vesikalık fotoğraf.
6-Şirkete ait Vergi Levhası fotokopisi ve TC Kimlik fotokopisi.
7-Açık Rıza Beyan Formu
NOT: Tüm belgeler asıl olacak, yalnızca vergi levhası fotokopi olacaktır.

 KAYIT ÜCRETİ :10000 TL.

Gerçek kişi kayıt formu

Tuzel kişi kayıt formu