GİRESUN TİCARET BORSASI


HİZMET TARİFELERİ

a) BORSAMIZCA, 01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN TESCİL ÜCRETLERİ:
ALIM - SATIM TUTARI TESCİL ÜCRET ORANI (%) UYGULANACAK TESCİL ÜCRETİ (TL)
0 - 1.000.000.-TL %0,15 -
1.000.001.- ve üstü Maktuen 1500


b) BORSAMIZCA, 01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ:

DERECELER KAYIT ÜCRETİ (TL) YILLIK AİDAT (TL)
Fevkalade Derece 10000 5000
1. DERECE 10000 4000
2. DERECE 10000 3500
3. DERECE 10000 3000
4. DERECE 10000 2500
5. DERECE 10000 2000


c) BORSAMIZCA, 01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ

HİZMET NEVİLERİ : HİZMET ÜCRETİ (TL.)
1- Eksper Raporları 20
2- Analiz raporları 20
3- Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler 20
4- Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler 20
5- Teamüller Hakkında istenen belgeler 20
6- Fatura onayları 20
7- Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı 20
8-Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı 20
9- Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri 20
10-Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 20
11-ölçü ve tartı Ücreti 20 /ton
12- Borsalarca verilecek depolama ve muhafaza Ücreti 20 /ton
13-Yerli malı belgesi 20
14- Diğer hizmetler karşılığı alınacak Ücretler 20

15- Alım satımların tescilinden alınacak Ücretler

20