GİRESUN TİCARET BORSASI


HİZMET TARİFELERİ

a) BORSAMIZCA, 01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN TESCİL ÜCRETLERİ:
ALIM - SATIM TUTARI TESCİL ÜCRET ORANI (%) UYGULANACAK TESCİL ÜCRETİ (TL)
0 - 800.000.-TL %0,01 -
800.001.- ve üstü Maktuen 800


b) BORSAMIZCA, 01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ:

DERECELER KAYIT ÜCRETİ (TL) YILLIK AİDAT (TL)
Fevkalade Derece 5000 1600
1. DERECE 5000 1500
2. DERECE 5000 1400
3. DERECE 5000 1300
4. DERECE 5000 1200
5. DERECE 5000 1100


c) BORSAMIZCA, 01/01/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ

HİZMET NEVİLERİ : HİZMET ÜCRETİ (TL.)
1- Eksper Raporları 10
2- Analiz raporları 10
3- Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler 10
4- Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler 10
5- Teamüller Hakkında istenen belgeler 10
6- Fatura onayları 10
7- Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı 10
8-Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı 10
9- Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri 10
10-Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 10
11-ölçü ve tartı Ücreti 10 /ton
12- Borsalarca verilecek depolama ve muhafaza Ücreti 10 /ton
13-Yerli malı belgesi 10
14- Diğer hizmetler karşılığı alınacak Ücretler 10

15- Alım satımların tescilinden alınacak Ücretler

10