imagegtbimageimageimage
ENGLISH
Haber İndeksi İçin Tıklayınız.
 

  GİRESUN TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN ÇALIŞTAYI
  Arşiv için tıklayınız.
20/08/2014  Günü serbest piyasada işlem gören %50 randıman Giresun Kalite Kabuklu Fındık Net Fiyatları
TOMBUL(TL/Kg) SİVRİ(TL/Kg) KARA(TL/Kg)
10.63 10.10 9.96
Resmi uyarı notu için tıklayınız.

Resmi Uyarı!Yukarıda yazılı fiyatlar; serbest piyasada 20/08/2014 günü muhtahsillerden Giresun Kalite Kabuklu Fındık alımlarında % 50 randıman bazında uygulanan Net fiyatların ortalaması olup, Giresun Ticaret Borsası'nın tescil edilen fiyatlarını oluşturmamaktadır. Giresun Ticaret Borsası bu fiyatlar sebebiyle oluşan ticari anlaşmazlıklardan sorumlu tutulamaz.

Giresun Ticaret Borsası'nda tescil edilen kabuklu fındık fiyatları bir gün sonra yayınlanmaktadır.
2014 sezon tescil edilen Giresun kalite kabuklu fındık fiyatları için tıklayınız...

2014 TEMMUZ BÜLTENİ

Borsa üyelerimize duyurulur.


Y.Tarihi :03/06/2014

T.C.Merkez Bankası "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" kapsamında Türk Eximbank'a tahsis edilen 11 milyar ABD Doları reeskont limiti dahilinde kredi kullandırılacaktır.

TOBB'nin 30.05.2014 tarih ve 10998 sayı ile Borsamıza gönderilen yazıda;

T.C.Merkez Bankası "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" kapsamında Türk Eximbank'a tahsis edilen 11 milyar ABD Doları reeskont limiti dahilinde kullandırılmasına ilişkin Türk Eximbank'tan alınan 02.05.2014 tarih ve 5751 sayılı yazı ektedir.
Y.Tarihi :14/05/2014

Banka Ödeme Yükümlülükleri (BPO) Semineri, 24 Mayıs 2014, İstanbul

I.C.C. Türkiye Milli Komitesi'inden gelen e-Mail mesajında Banka Ödeme Yükümlülüklerinde(BPO) yeni bir ödeme yöntemi sisteminin tanıtım semineri düzenlenecektir.

İlgili e-Mail Mesaj iceriği ;


Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY) veya İngilizce başlığından kısaltılmış ismiyle BPO (Bank Payment Obligation) günümüzde kullanılan geleneksel ödeme yöntemlerinin avantajlı yanlarını teknolojinin getirdiği kolaylık ile birleştirip sunan tamamen yeni bir ödeme yöntemidir.

BPO bir bankanın bir diğer bankaya verdiği ve sunulan işlem verilerin elektronik ortamda belirlenen şartlara göre başarılı bir biçimde eşleşmesi sonucu ödemenin belirlenen bir vadede yapılmasını sağlayan geri dönülmez bir banka taahhüdüdür.

BPO ticari hayat için yeni alternatiftir, mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak üzere değil, bunları tamamlamak üzere dizayn edilmiştir. Bazen elektronik akreditif veya hafif akreditif olarak çağrılsa da aslında bir akreditif değildir, kendi özelinde bir çözüm aracı olarak görülmesi gereken yeni bir araçtır.

BPO’nun amacı mevcut ödeme yöntemlerine ilave olarak dünya ticaretine yeni basit, ucuz, kolay ve banka güvenceli alternatif bir ödeme yöntemi sunmaktır.

BPO, Mal Mukabili ile Akreditif arasındaki boşluğu doldurmaktadır. BPO, Mal Mukabili’nin basit ve kolaylığını akreditifin güvencesi ile birleştirmektedir. Akreditifin orijinal belgelerin incelenmesinden kaynaklanan risk ve zorluklar ortadan kalkmaktadır.

BPO, standart finansal mesajlar tipleri (ISO 20022) kullandığı için Satıcının sağladığı veriler dışındaki eksiklik veya uygunsuzluklar (rezerv konuları) tümüyle ortadan kalkmaktadır.
BPO’nun bir amacı da tedarikçilere finansman imkanları sağlamaktır.

Sonuçta, BPO’nun amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir;
* Mal Mukabili ödeme yöntemini banka güvencesi ile desteklemek,
* Saygın ve standart ISO 20022 mesajları ile rezerv konularını azaltmak,
* Operasyonu ve maliyeti azaltmak,
* Hızlı, kolay ve otomatik bir ödeme yöntemi getirmek,
* Tedarikçilere finansman imkanları sağlamak,
* Alıcı riskini ortadan kaldırmak.

BPO’ya Neden İhtiyaç Duyulur?

Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek konusunda yetersiz kalabilmektedir. BPO’nun amacı kısmında açıklanan nedenlerle tarafların BPO gibi hız, basitlik, kolaylık ve güvence gibi özellikleri teknolojinin imkanları ile veren yeni bir ödeme yöntemine ihtiyacı vardır.

Ticaret yapan tarafların Mal Mukabilinin kolaylığına, Akreditifin güvencesine, finansman imkanlarına, teknolojinin hızına ihtiyacı olduğu kadar fiziki belgelerin kaybolması, üzerinde tahrifat yapılması, rezerv konusu yapılması gibi yük ve risklerle uğraşmamaya da ihtiyacı vardır. İşte BPO’ya bu nedenle ihtiyaç duyulur. BPO sayesinde taraflar Mal Mukabilinin kolaylık ve basitliğine akreditifte olduğu gibi bir banka güvencesi ile sahip olurken fiziki belgelerle uğraşmak zorunda kalmayacak ve böylece zaman ve maliyetten tasarruf etmiş olacaklardır.

Bu ödeme yöntemine gerekliliğine ve başarısına inanan ICC tarafından bu ödeme yöntemi için yeni birörnek kurallar geliştirilmiştir. URBPO (Uniform Rules for Bank Payment
Obligation) ismi verilen yeni kurallar 2013 yılı içerisinde ICC tarafından yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. ICC Türkiye tarafından Türkçe çevirisi yapılarak bankacılık sektörünün
hizmetine sunulmuştur.

BPO sadece yurtdışı işlemler ile sınırlı değildir, yurtiçi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilecektir.

Bu seminerimizde yeni BPO’nun yapısı, tekniği, tarafları, avantajları ve kuralları anlatılacaktır. ICC’nin BPO’ya ilişkin yeni kuralları URBPO 750E kuralları tek tek analiz edilecek ve anlatılacaktır.

BPO ile ilgili olarak seminerden önce bilgi edinmek isteyen katılımcıların www.swift.com adresini ziyaret etmeleri önerilmektedir. Ayrıca seminer öncesine hazırlık ve bilgi amaçlı
olarak ICC tarafından yayınlanan bir broşür ve bir üyemiz tarafından bir finans dergisi için yazılan bir makale ilişikte gönderilmektedir. Seminer programımız genel olarak Ek’te yer aldığı gibi olacaktır.

İlgililerin, ilişikte sunulan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 20 Mayıs 2014 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermelerini rica ederiz. Seminere katılımcı sayısı sınırlı olup, katılım kayıt önceliğine göre belirlenecektir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
ICC Türkiye Milli Komitesi

Seminer Programı için tıklayınız.

Banka Ödeme Yükümlülüklerinde(BPO) tanıtım Makalesi için tıklayınız.

Seminere kayıt için form:
Y.Tarihi :12/05/2014

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ" yayınlandı.

Bu tebliğ ile; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödenme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Söz konusu tebliğ 03. Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-7.htm) yayınlanmıştır.

Y.Tarihi :11/04/2014

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununa ilişkin duyuru..

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile 14/07/2009 tarihli ve 209/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 03/09/2010 tarihli ve 27338 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlar Tahsisine İlişkin usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmeliğe göre gerçek ve tüzel kişilere irtifak hakkı tesisine ait ilanın bir örneği ekteki dosyadadır.

Y.Tarihi :10/04/2014

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Borsamıza intikal eden yazıda; Hollanda’nın İşadamlarımıza Yönelik ‘Turuncu Halı’ Uygulaması ile Vize kolaylığı getirildiği bildirilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Borsamıza intikal eden yazıda; Hollanda Büyükelçisi Ron Keller, Hollanda Yabancı Yatırım Ofisi ve Türkiye Turuncu Halı Vize Kolaylığı hakkında bilgi yer almaktadır.

Yazıda devamla, Hollanda Hükümetinin, Hollanda'yı düzenli olarak ziyaret etmesi gereken firma çalışanları ile Hollanda ile önemli iş birliği olan kuruluşlar için bir vize prosedurü olan Turuncu Halı Vize Uygulamasını (OCF) geliştirdiği bildirilmiştir. Anılan uygulama ile ilgili bilgi ekte verilmiştir.

Ayrıca, Hollanda Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olan ve İstanbul'da bulunan Hollanda Yabancı Yatırım Ofisinin (NFIA)- http://www.nfia-turkey.com/ – Hollanda'da iş kurmak isteyen Türk şirketlere yardımcı olmak için ücretsiz danışmanlık, bilgi ve pratik yardımlaşmanın yanı sıra iş ortakları ve devlet kurumlarına erişim sağladıkları ifade edilmiştir.

Y.Tarihi :09/04/2014

Geçtiğimiz hafta başında İlimizde yaşanan zirai don afeti olayı ile ilgili Borsamız Meclisi açıklama yaptı.

KAMU OYUNA VE ÜYELERİMİZE DUYURULURBorsamızın Meclisi 7 Nisan 2014 Pazartesi günü olağanüstü toplanmış olup, geçtiğimiz hafta başında İlimizde yaşanan zirai don afeti olayı gündemiyle ilgili olarak Meclis Üyelerimizin karşılıklı yapmış oldukları istişareler neticesinde oluşan ortak kanaat, aşağıda detayları sunulduğu üzere bir deklarasyon olarak, Giresun İli ölçeğindeki Üreticilerimiz ve Üyelerimiz nazarında paylaşılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Öncelikle yaşanan bu zirai don olayının İlimizin en önemli geçim kaynağı niteliğindeki fındığımıza; yetkililerden almış olduğumuz şifahi tespitler ve üreticilerimiz ile yapmış olduğumuz birebir görüşmeler çerçevesinde orta, ortanın üstü ve büyük ölçeklerde zararların olacağını işaret etmektedir. Yaşanan bu durum, fındıktan geçimini sağlayan başta üreticimizi, üyelerimizi ve fındığa bağlı diğer sektörler adına büyük bir ekonomik kayıp olarak tüm kesimler adına Giresun Ticaret Borsası camiası olarak bizleri çok üzmüştür. Yaşanan bu zirai don olayının ne olduğu yönünde, edindiğimiz bilgilere göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, bağlı oldukları Bakanlıklarına ihbar bildiriminde bulunduklarını, yine bu amaçla ilgili olarak Merkez ve İlçelerimizde hasar tespit komisyonları kurularak köy bazında hasar tespit çalışmaları için sahada teknik personelleriyle yoğun bir çalışmada olduklarını ifade etmişlerdir. Sahada yapılan tespitlere göre Hasar tespit komisyonlarının düzenleyecekleri raporlar çerçevesinde ilgili Bakanlıklarına zirai donun etkilerinin ne olduğu yönünde bir durum tespiti sunulacağı bilgisi alınmıştır.

Hasarın oluşundan itibaren bugüne kadar yapılan gayri resmi çalışmalardan edindiğimiz bilgilerden şu söylenebilir;

Hasarlarla ilgili net rakamlara sahip olmamakla birlikte genel itibarla ilk izlenimlerin; 100-150 Rakıma kadar şimdilik bir zarar meydana gelmediği ancak etkilerinin ilerleyen zamanlara göre değişkenlik gösterebileceği, 150-250 rakım arasında % 40 zarar olduğu, 250-500 Rakım arasında % 70-80 zarar olduğu ve 500 rakımdan sonra ise % 100'e yakın bir zirai donun etkilerinin olduğu tahmin edilmektedir.

Yukarda izah etmeye çalıştığımız üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün oluşturmuş olduğu komisyonlar şu an sahada bulunmaktadırlar ve çalışmalarını en yakın zamanda nihayete erdireceklerdir. Yine, Tarım Sigortası yaptıran çiftçilerimizin ihbarları sonucunda TARSİM sigorta eksperleri tarafından yapılan zarar-ziyan tespitlerinden de yine bir sonuç açıklaması pek yakın bir zamanda illa ki olacaktır.

Yaşanan bu vakanın bir çok sosyo-ekonomik etkilerinin olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. İlimiz Üreticileri açısından maalesef yaşanan bu zirai don olayının üzüntü verici sonuçlarını istemeyerek de olsa gelecek gün ve aylarda göreceğiz diye tahmin ediyoruz.

Yaşanan zirai donun etkilerinin fındık çotanak sayımına kadar devam edebileceğini de ayrıca düşünmekteyiz. Bu bakımdan fındıkta çotanak sayımına kadar, zirai donun etkileriyle ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlarca herhangi bir açıklama yapmadan şimdiden fındık üretim miktarının şu veya bu olacağı yönünde bugünden bir şey söylemek oldukça zor gözükmektedir.

Giresun İlinde ve diğer İllerimizde yaşanan zirai don afetiyle ilgili olarak Üreticimizin Devletinin yanında olduğunu hissetmesi ve güvende olduğunu bilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. M.Mehdi EKER'in, behemahal İlimize ve Bölgemize gelerek konuyu yerinde incelemesinin zaruret olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamda, İlimizde ve Bölgemizde yaşanan bu zirai don afetinin sonuçları yetkili kurumlarca belirlenmeden, herhangi bir rekolte tahmini yürütmenin pek sağlıklı bir düşünce olmayacağı kanaatiyle, Üreticilerimiz, Üyelerimiz ve Sektörümüzün tüm kesimlerinin yaşanan bu zirai don olayını en az kayıpla geçirmesini temenni ediyoruz. Yine bu çerçevede, Fındıktan geçimini sağlayan herkese geçmiş olsun dileyerek, fındıkta bu şekilde afetlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle durumu kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz.


GİRESUN TİCARET BORSASI,
MECLİS ÜYELERİ
uk

    Linkler  

 Gazeteler
 Kurumlar
 Ekonomi
 Arama Motorları
 Odalar ve Borsalar

Mevzuatlar

   * 5174 sayılı Oda ve Borsalar Kanunu
   * 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu
   * 164 sayılı G.Vergisi Tebliği
   * 175 sayılı G.Vergisi Tebliği
   * 185 sayılı G.Vergisi Tebliği
   * 202 sayılı G.Vergisi Tebliği
   * Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
   * Fındık Lisanslı Depo Tebliği

Fındık Bahçelerinden Fotoğraflar

26-2014.HAFTA


  TÜRK FINDIĞINI TANIYALIM
  webmail
HİZMETLER VE HİZMET STANDARTLARI
    TOBB Akreditasyon Belgesi ISO 9001 Belgesi
   
Merkez Bankası Döviz Kurları
Döviz
Alış Satış
Dolar 2.16802.1719
Euro 2.88132.8865
Diger döviz kurlari için tıklayın.
GİRESUN İÇİN HAVA DURUMU
GIRESUN GIRESUN
uk
  TOBB 60.yıl tanıtım filmi  Kredi Kayıt Bürosu  FORUM DERGİSİ  FUAR TAKVİMİ  Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  Ekmeğini İsraf Etme  DOĞUKARADENİZ KALKINMA AJANSI  KOBİ BİLGİ SİTESİ  TOBB Yurtdışı İşbirliği Teklifleri  İhracatçı Bilgi Platformu  FINDIK TANITIM GRUBU  ULUSAL FINDIK KONSEYİ  Türkiye İstatistik Kurumu  REKABET KURUMU  Dış Ticaret Müsteşarlığı  TOBB Genç Girişimciler Kurulu  TOBB Kadın Girişimciler Kurulu  NACE 6\'lı Kod Sorgulama  TOBB TV  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  Fındık Araştırma Enstitüsü