GİRESUN TİCARET BORSASI - Haberler


HABERLER

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetler hakkında düzenlemeler içeren ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesine dayanılarak uygulanmakta olan ” Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde" yapılan değişiklikler, 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayım tarihinden itibaren on beş gün sonra yürürlüğe girecek değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına eklenen "d" bendi ile "Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin" etiket ve listelerde yer alması zorunlu hale getirilmiştir.

5. maddenin 2. fıkrasına eklenen " e" bendinde bahsi geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi için "yerli Üretim logosu" kullanılması gerekmektedir. Anılan logonun kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere "https://tuketici.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşılabilmektedir.

Diğer taraftan 28/08/2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek Üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:
"Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve Özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62. MADDESİ İLE 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında Üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak Ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksenbeşinden az olamaz."HABER ARŞİVİ