GİRESUN TİCARET BORSASI - Haberler


HABERLER

TMO Ekmek İsrafını Önleme Kampanyasını Destekliyoruz.

Kuruluşunun 75. yılı olan TMO, görevi gereği üreticiyi ve tüketiciyi korumak amacıyla hububat piyasaları için düzenleyici tedbirler almaya devam ederken; ekmek israfını gündeme getirmek, israfın önlenmesine ilişkin duyarlılık yaratmak ve israfı azaltmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olan Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'nı 17 Ocak 2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDO?AN'ın da teşrif ettiği bir toplantıyla başlatmıştır.

Bu kampanyanın ana hedefi; ekmeğin üretim ve tüketim aşamalarındaki israf konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve ekmek israfının önlenmesine katkı sağlamaktır.

İnsanlık tarihine eşit bir serüveni ola ekmek, insanlığın en ortak besin maddelerinin başında yer almaktadır. Ülkemizin bir tahıl ülkesi olması, yıllardır süregelen beslenme alışkanlıkları ve sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle ekmeğin beslenmemizdeki önemi daha fazladır. Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; Türkiye'de temel besin, ekmek ve diğer tahıl ürünleridir ve günlük enerjinin ortalama %44'ü sadece ekmekten, %58'i ise ekmek ve diğer tahıl ürünleri sağlamaktadır.

Tahıla dayalı beslenmenin hakim olduğu ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde; yılda 37 milyar adet ekmek üretilmekte üretilen ekmeklerin yaklaşık 34,9 milyarı tüketilmekte 2,1 milyar adeti ise israf edilmektedir. Buna göre ülkemizde yıllık 1,546 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek israf edilmektedir. Bu değerler ile 500 okul 80 hastane yapılabilmektedir.

Ekmek israfı sebebiyle yıllık ekonomik kaybımız, dünya birincisi olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz gelire eşdeğerdir. Bu rakam dünya ekonomileri arasında gittikçe yükselen ve bu yoldaki yürüyüşüne devam eden ülkemiz için çok yüksek bir rakamdır.

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen, bireylerin önemli bir bölümü için temel gıda olan ekmeğin çöpe atılması, yine bireylerin kendi beyanlarına göre en kötü davranışlardan biridir. Bu bakımdan, ekmek israfının kötü niyetten ziyade bilgisizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan en önemli ihtiyaç, gerek hanelerde gerekse toplu yemek yenen kurumlara ekmeğin hangi şekillerde muhafaza edilmesi gerektiği, ve buna uygun yöntemlerle yeniden değerlendirileceği konularında bilgi verilmesidir.


Bu sebepledir ki TÜKETEBİLECE?İMİZ KADAR ALMALIYIZ.


15/03/2013

HABER ARŞİVİ

TMO Ekmek İsrafını Önleme Kampanyasını Destekliyoruz. 15/03/2013
TMO Ekmek İsrafını Önleme Kampanyasını Destekliyoruz.
2013 yılından itibaren karanfil sayım çalışmalarına son verilip, sadece çotanak sayımı yapılacaktır. 23/02/2013
2013 yılından itibaren karanfil sayım çalışmalarına son verilip, sadece çotanak sayımı yapılacaktır.
BORSAMIZDAN AMBULANS BA?IŞI 08/12/2012
BORSAMIZDAN AMBULANS BA?IŞI