GİRESUN TİCARET BORSASI - AB PROJEMİZ
"Giresun Tombul Fındığının Coğrafi Orijini ve Çeşidini Belirlemeye Yönelik Objektif Test Metotlarının Geliştirilmesi"Coğrafi işaret tescili ile kazanılan kolektif fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik etkin izleme ve denetim sistemlerinin kurulması

Giresun Tombul Fındığı, sahip olduğu kalite parametreleri bakımından diğer fındık çeşitlerine nazaran Dünya Gıda Endüstrisi'nde tercih edilirlikte ön plana çıkmaktadır. Giresun Tombul Fındığının öncelikli olarak tercih edilmesi sahtecilik ve izlenebilirlik ile ilgili sorunları beraberinde getirmekte, fındık çeşitlerinin coğrafi orijinini objektif olarak belirleyen analitik test metotlarının yetersiz olması bu sorunun giderilmesini engellemektedir. Giresun Ticaret Borsası olarak hazırlamış olduğumuz ''Giresun Tombul Fındığının Coğrafi Orijini ve Çeşidini Belirlemeye Yönelik Objektif Test Metotlarının Geliştirilmesi'' projesi ile Giresun Tombul Fındığı'nın coğrafi orijininin belirlenmesi ve bu yolla izlenebilirliğinin sağlanmasına olanak verecek objektif yöntemler geliştirilmiş olacaktır.
Proje Bütçesi
Proje Sahibi
Uygulama Yeri
Detaylı Bilgi
369.475,17 TL
GİRESUN TİCARET BORSASI
Giresun Tombul Fındığı yetiştirilen bölgeler ve TÜBİTAK MAM - Giresun Enstitüsü
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı