GİRESUN TİCARET BORSASI - AB PROJEMİZ
"Tanap Sosyal Ve Çevresel Yatırım Programı - Güneş Enerji Yatırımı" Proje Uygulayıcısı : "Giresun Ticaret Borsası
 Proje Süresi : 12 ay (16.10.2018 - 16.10.2019)
 Proje Uygulama Yer(ler)i : Giresun İli Merkez İlçesi
 Projenin Amacı : Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında etken yaratarak yerel halkın yaşam kalitesini artırmak projenin genel hedefidir. Bu genel hedefe yönelik olarak Proje;
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması,
- Fındık tarımında kalitenin, verimliliğin ve katma değerin artması,
- Fındık sektöründe üretici, imalatçı ve ihracatçı gelirlerinin artmasını hedeflemektedir.
 Hedef Grup(lar)  : Proje"nin hedef grupları, Proje hedefine paralel olarak Fındık Sektörü"nün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda, Proje"nin hedef grupları şöyledir:

- Ordu, Giresun ve Trabzon"da fındık üretimi yapan üreticiler,
- Fındık ürünleri imalat tesisleri,
- Fındık ürünleri ihracatçıları,
- Fındık ürünleri tüketicileri,
- Fındık sektörü işgücü kaynakları,
- Fındık ürünleri kullanan sanayi tesisleri,
- Fındık sektöründe yer alan diğer bileşenler (tüccar, tedarikçi, pazarlama vs.)
 Faydalanıcı web-sitesi  : www.giresuntb.org.tr
Proje faaliyetleri, hazırlık aşamasındaki öncül faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin gerekli izinlerin alınması ve Proje alanının fiziki olarak hazırlanması süreci ile devam edecektir.

Güneş Enerji Santralinin (GES) yapım işinin gerçekleştirilmesi projenin ileri faaliyeti olarak hayata geçirilecektir.

Bu kapsamlı çalışmaları içeren faaliyetin tamamlanmasının ardından, sistemin devreye alınması ve ilk kullanımı gerçekleşecektir.

Proje kapsamında yapımı, devreye alınması ve test aşamaları tamamlanan GES, en geç 2019 Ekim sonuna kadar açılış töreni ile birlikte hizmete açılacaktır.