GİRESUN TİCARET BORSASI


ÜYE BAŞARI HİKAYELERİ

Gelenekten Geleceğe: Yavuz Gıda

80 yılı aşıp bir asra yaklaşan deneyimiyle Yavuz Gıda, fındığın anayurdundan dünyaya fındık satmaya devam ediyor. Ürünlerini başta Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İskandinav ülkeleri olmak üzere neredeyse tüm Avrupa'ya ihraç eden Yavuz Gıda, ABD, Uzak Doğu, Rusya ve Afrika pazarlarında güçlü konumunu koruyor.

Yavuz Gıda, fındık ticaretine 1933 yılında fındığın anayurdu Giresun'da başladı. Aradan tam 82 yıl geçti ve Yavuz Gıda dünyaya fındığı sevdiren, Giresun'dan yapılan fındık ihracatının yarısını tek başına üstlenen dev bir entegre yapıya büründü.

"Fındığın doğasıyla Giresun'da büyüdük ve fındıkla birlikte bir çok nesli büyüttük" diyen; bir asra yaklaşan deneyimin verdiği güçle, fındık ihracatında hem bölgenin hem de Türkiye'nin liderliğini sürdürme hedefiyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Yavuz Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yavuz ile fındığı ve fındık ihracatındaki serüvenlerini konuştuk.

Yavuz Gıda'nın dünü ve bugününden söz edebilir misiniz?

1972 yılından bu yana Fındık Sektörünün içinde bir fiil çalışmaktayım. Aile olarak 1933 senesinde fındık sektöründe yerimizi almışız. Günün değişen şartları ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda bir takım nevi ve nüve değişikleriyle devam eden aile şirketlerimiz 1972 yılından 1986 yılına kadar daha çok yurtdışı satışlarla ilgilenmiş. Bunun beraberinde fındık ihracatı çalışmalarına devam etmiştir.1986 Senesinde şirket yönetimimizin aldığı bir kararla çalışmalarımızı tamamen ihracata yöneltmiş bulunuyoruz.

Yavuz Gıda'nın ihraç pazarları için neler söyleyebilirsiniz?

Fındık ihracatı konusunda Giresun'un 1. , Karadeniz'in 3.Firmasıyız. Yaklaşık 43 senenin Emekleri, Tecrübesi ve Sektördeki güvenilirliliği bize bu başarıyı getirdi. Bu başarının devamını sağlamak adına fındık sektöründeki değişiklikleri yakından takip etmeye, Üretim kalitemizi artırmaya, Yeni teknolojilerle üretim kapasitemizi artırmaya dair hazırlıklar ve planlar yapmaktayız.

Fındık İhracatında ilk 10 içerisinde yer alan Yavuz Gıda, bu başarısını neye borçlu?

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer almamız elbette gurur verici, ancak rekolte fiyatların yüksek veya düşük olması ciroları büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle bu başarıyı devamlı sağlamak sektör içinde bizim içinde zor bir durum.

Yavuz Gıda'nın geleceğinde neler görüyorsunuz? Yapacağınız proje ve yatırımlarınız neler olacak?

Şirketimiz, sektörümüzde ki teknolojik gelişmeleri, müşteri isteklerini çok yakından takip etmektedir. Dünya da gıda konusunda çok titiz çalışmalar yapılmaktadır. Müşterilerden UTZ ve organik sertifikalı fındık konusunda alıcılardan önemli talepler ve istekler gelmektedir. Firma olarak UTZ ve Organik sertifikalarına sahibiz. Bütün bunların paralelinde yeni ve modern bir tesis ihtiyacımız olduğu görülmüştür. Şehrin döviz girdisini arttıracak ve yeni istihdam yaratacak bu tesisi Giresun'da yapmak en büyük arzumuz. Yeni açılacak Organize Sanayi bölgesinden firmamıza arsa tahsis edileceğini umuyoruz.

Türk fındığının geleceği hakkında ki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türk fındığının geleceği yönünde karamsar bir düşüncem yok, ancak bazı akıl oyunlarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Dünyada ki üretim arttırma çalışmaları devam etmektedir. Bir kaç senedir gerek Gürcistan da gerek ise Azerbaycan'da bunu gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra Şili de fındık ekiyor.
Güney Afrika ve Avustralya da yeni plantasyon çalışmalarının olduğunu haber alıyoruz. Bütün bu çalışmaların kendi üretimimizi ve müstahsillerimizi sıkıntıya sokmaması için dünya tüketiminin artması yönünde gayret sarf etmeliyiz. Dünya tüketiminin artması yönünde çalışma yaparken, Türk Fındığının kalite ve lezzet olarak öne çıkarmalıyız. Dünya fındık tüketiminin artması Türk fındığı açısından elzemdir.

Giresun bölgesi, ülkemiz ve dünya ölçeğinde önemli bir fındık ihracatçısı olan Yavuz Gıda'nın hedefleri nelerdir?

İlimizin ekonomik yönden en büyük girdisi fındıktır. 2014 rakamlarına göre fındıktan 230 milyon dolar ihracat dövizi girmiştir. Bunun %50sinden fazlasını firmamız yapmakla beraber, fındıktan elde edilen döviz girdisi tüm döviz girdisinin %75ini karşılamaktadır. Döviz girdisi artması yeni kurulacak yeni tesislere işarettir, bu tesisler fındık dışında olabilir olmalıdır. Bu gün hükümetimizce bir çok teşvikler sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra arsa tahsisleri sağlanmalı, ulaşım yollarının alternatifleri arttırılmalı gerek yerli yatırımcılara, gerek yabancı yatırımcılara bölgenin cazip bir alan olması sağlanmalıdır.

Bir aile şirketi olan Yavuz Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş firmasının başka sektörlerde Giresun için bir yatırımı bulunmakta mıdır?

Elbette bulunmakta, Özel Yavuz Koleji adı altında 1998 senesinde tam bir kampus olarak hizmete başladığımız okulumuz Anasınıfı-İlköğretim-Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bölümleriyle hizmet veriyor. Giresunlu hemşerilerimize okulumuza duydukları güven ve ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Fındık İhracatçısı ve Fındık Sektörünün önemli bir ismi olan Kamil Yavuz'un , Son Olarak Giresun halkına söylemek istediği bir şeyler var mıdır?

Biz aile olarak Giresun'un ekonomik, Spor ve Sanat yönünde varız. Giresun'un gelişmesi büyümesi en büyük arzularımızdandır. Bunu sağlamak için Giresun halkının hem içeride hem dışarıda birbirini desteklemesi ve sevmesi gerekmektedir.

ALBÜM SAYFALARI