Giresun Ticaret Borsasi - Başkan Duyuru Oku

FINDIK SEKTÖRÜNE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ

Hamza BÖLÜK

Sevgili Fındık Dergisi Dostları, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Cumhuriyeti’mizin 100. Yılının coşkulu törenlerle kutlandığı bu yılda, ülkemizin ihracat potansiyelini yukarılara taşımak adına dünyadaki tüm gıda sektörlerinin buluşma noktası olan Dubai Gulfood 2023 fuarına, Giresun Ticaret Borsası olarak Şubat ayı içerisinde katılım sağladık ve bu katılımımızla fındık adına özellikle Giresun Tombul Fındığı özelinde çok olumlu dönüşler aldık.
Fuar sayesinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir fındık tedariği yapmaları adına çeşitli ürün sunumlarını ve firma bilgilerini tedarikçi ve katılımcı firmalara sunma fırsatı yakaladık.
Ülkemizin fındıkta yadsınamaz liderliğini ar-ge faaliyetleriyle artırmanın zorunlu hale geldiğini bir kez daha bu fuar sayesinde müşahede ederek, edinmiş olduğumuz izlenimleri dergi içerisinde bulacağınız değerlendirmelerde sizlerin de istifadenize sunmayı düşündük.
Yine bu dönem içerisinde Azerbaycan’daki fındık bölgelerini ve tesislerini yerine inceleyerek, ülkemiz ile her ne kadar rekabet içerisinde olmasalar da fındıkta geldikleri noktayı görebilmek adına bir çok gözlemimiz oldu bu değerlendirmelerimizi de sizlere bu sayı ile ulaştırmanın doğru olacağını düşündük. Bu inceleme ziyaretiyle ilginizi çekecek noktaların bulunduğunu düşünüyor ve bu konuda sizlerden de düşüncelerinizi almak istiyoruz.
Ülkemizin sürdürülebilir bir fındık tarımı için inovatif hareket etmesi gerektiğini yapmış olduğumuz inceleme gezilerinde hep müşahede ediyoruz. Adeta Dünya’nın her tarafında fındık tarımında yeni yeni şeyler yapılırken ve dinamik bir hareket var iken Ülkemizin tarımsal üretim konusunda hala bütün dünya ülkelerinin gerisinde kalması çok düşündürücü. Bunu istatistiksel anlamda değerlendirmek gerekirse git gide üretimdeki payımız nerdeyse % 65-60 bantlarına düşmek üzere. Dünya, modern tarım teknikleri ile yeni fındık bahçeleri tesis ederken bizde dekar başına üretim hala ortalama 90-100 kg. arasında gidip geliyor, bu da bir çok yapısal soruna yol açıyor tabi ki, üretimimizi artıramadığımız için maalesef maliyetlerimiz hep dünya ülkelerinin üzerinde kalıyor. Bu kısır döngüyü kırmamız için fındık tarımında öncelikle üretimi artırarak, ülkemizin üretim potansiyelini yükseltmemiz lazım.
Bu dönem içerisinde yine Ulusal Fındık Konseyi’ne Başkanlık etmem nedeniyle konsey üyelerinden oluşan bir heyet ile Gürcistan’daki fındık bahçelerinde ve tesislerinde de incelemelerde bulunduk. Üretim tesisleri Türkiye’nin çok gerisinde bulunmakla beraber rakip ülkelerin ve bu ülkelerin önemli firmalarının üretimi destekleyen bir yapısı bulunduğunu gözlemledik. Bir diğer hususta ülkede, 2017-2018 yıllarında yoğun olarak görülmekte olan fındık kahverengi kokarca zararlısının minimize edilmiş bulunmasıdır. Burada da rakibimiz ülkelerin ülkedeki kokarca zararlısını bertaraf etme noktasında büyük bütçeler ayırarak bu zararlıyı kontrol altına almış olduklarını görmüş olduk. Ancak, buralarda bertaraf edilen zararlının şimdi ülkemizde tehdit oluşturması düşündürücü boyutlardadır özellikle sınır kapılarında bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini her platformda dile getirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Aksini düşünmek bile istemiyoruz.
Sevgili fındık dergisi dostları, malumunuz Türkiye bir Fındık Ülkesi, coğrafyanın bize sunduğu bu imkanların daha verimli kullanması bizim için çok önemli bir sorumluluk, ülkemizin fındık piyasalarında sürdürülebilir, lider konumda olması ve rekabetçi bir ülke olabilmesi için buna çok dikkat etmemiz lazım bu gelecek kuşaklara da bir sorumluluğumuz aslında. Bu bakımdan herkese çok önemli görevler düşmekte. Fındıkta hep Devlet-Üretici-İhracatçı üçlü sacayak şeklinde hareket etmek zorundayız. Beraber Türk Fındığı adına hareket etmenin kültürünü yaşamak ve yaşatmak durumundayız.
Bu vesileyle önümüzdeki aylarda Almanya’nın Hamburg kentinde Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen Ur-Ge Projesi çerçevesinde yapacağımız iş görüşmelerinin ve temasların 100. Yılını kutlamaya ramak kala olan Giresun Ticaret Borsası’na, Ülkemize ve tüm fındık sektörüne bol ve bereketli kazançlar getirmesi dileğiyle başta gücünü arkamızda hissettiğimiz camiamızın tüm üyelerine ve fındık dostlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum